Η διάβρωση πλήττει βίαια τις βραχώδεις ακτές της Βρετανίας…