Οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας για την πορεία της πανδημίας στην Κύπρο