Η Δρ. Ειρήνη Χριστάκη για τα πιθανά σενάρια των επόμενων εβδομάδων