Η Δρ. Πανά για τα νέα μέτρα και το ενδεχόμενο κλιμάκωσής τους