Η γνώμη των πολιτών για την υποχρεωτική χρήση μάσκας