Οι οικονομικές επιπτώσεις από το κλείσιμο του επενδυτικού προγράμματος