Η πορεία των επόμενων ημερών κρίνει την άρση των μέτρων στη Λάρνακα