Οι προκλήσεις του κυπριακού, επενδυτικού προγράμματος