Οι προτάσεις του Δρ. Καπαρδή για προστασία των προσώπων που υπέστησαν εγκλήματα