Η Σύλια Ιωαννίδου “αποτελείωσε” τους παίκτες στο τελευταίο δεύτερο