Ικανοποίηση Λευκωσίας για τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής