Ήταν σε αγρυπνία με φίλη της η άτυχη Iryna πριν ξεψυχήσει στα χέρια του φονιά