Καφετέρια στην Ιαπωνία είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στις μαύρες γάτες