Καταγγελία από επαφή κρούσματος: Δεν το ενημέρωσαν ποτέ από την Ομάδα Ιχνηλάτησης