Καταγγέλλουν ελλειπή στήριξη και καθοδήγηση οι εκπαιδευτικές οργανώσεις