Καθημερινό φαινόμενο πλέον τα κρούσματα στα σχολεία