Καθοριστική η ψήφος της Συνεργασίας Δημοκρατικών Δυνάμεων