Μάγδα Φύσσα: «Ιστορική νίκη, το χρωστάμε στον Παύλο»