Μάσκα ψηφίζουν οι ηλικιωμένοι και καλούν τους νέους να συμμορφωθούν