Μαζική παραγωγή εμβολίων πριν την έγκριση για την Pfizer