Μέτρα κατά του ριζοσπαστικού ισλαμισμού, μετά τον αποκεφαλισμό καθηγητή…