Νατάσα Πηλείδου: Οι βιομηχανικές περιοχές και τα προβλήματα τους