Νέα περιοριστικά μέτρα σε Γερμανία, Ιταλία, Αγγλία και Ισπανία…