Νέες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων…