Ο απολογισμός της πρώτης ημέρας μετά την αύξηση των προστίμων