Ο Χαράλαμπος Προύντζος για την απόφαση του Εκλογοδικείου