Ο Διευθυντής Νοσηλευτικής στον Ευαγγελισμό, μιλά στο Μεσημέρι και Κάτι