Ο Δρ. Καραγιάννης για την πορεία του ιού και τα νέα μέτρα