Ο Εκπρόσωπος Τύπου Υπηρεσίας Θήρας για την κυνηγετική εξόρμηση