Ο Γιάννης Καρούσος για αεροδρόμια, πρωτόκολλα και επιβατική κίνηση