Ο Γιώργος Περδίκης για την πρόταση για αυτοδιάλυση της Βουλής