Ο Γραμματέας Παιδιατρικής Εταιρείας για τα εμβόλια Γρίπης Α’