Ο Υπουργός Εξωτερικών για την αποχώρηση Yavuz και το Κυπριακό