Ο Πρόεδρος να πατάξει τη διαφθορά και να αφήσει τους δημοσιογράφους