Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου στο “Μεσημέρι και Κάτι”