Ο ρόλος του Γενικού Ελεγκτή μετά τις αποκαλύψεις του Al Jazeera