Ο Σπύρος Νεοφυτίδης για την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό