Ο τουρισμός και πάλι δέχεται βαρύ πλήγμα από την πανδημία …