Οχήματα της πυροσβεστικής και πρόσφυγες έξω από το καμπ της Μόριας