Οκτώ ασθενείς παρουσίασαν επιπλοκές μετά από εγχείρηση καταρράκτη