Οξεία αντίδραση της κυπριακής κυβέρνησης για το άνοιγμα μέρους της Αμμοχώστου…