Παραμένουν σε καλοκαιρινά επίπεδα οι θερμοκρασίες λίγο πριν τον Νοέμβρη