Παρουσία μόνο επισήμων η στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου