Πέρασαν το κατώφλι ΜΟΚΑΣ, Υπουργείο Εσωτερικών και Εφόρου Εταιρειών οι ανακριτές