Ποια η ενημέρωση της Βουλής για τα παιδιά, επαφές κρουσμάτων