Ποιες οι σκέψεις των ειδικών και τα επόμενα βήματα