Ποιο το πλάνο του Υπουργείου Παιδείας για παιδιά, επαφές κρουσμάτων