Πολωνία:Για όγδοη ημέρα στους δρόμους κατά του νόμου για την άμβλωση …