Ψάχνουν στοιχεία για άλλους 12 με διαβατήρια μέσω του επενδυτικού προγράμματος