Ρευστό σκηνικό στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση